A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesület

adatkezelési szabályzata

 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesület a korábbi Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatóinak, oktatóinak és pártolóinak egyesülete. Működtetője az egyesület elnöksége.

 

Az adatkezelő neve, címe:

Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

 

Elérhetősége:
Telefon: +3652512-900/22802
email: kltebaratikore@gmail.hu
Web: kltebaratikore.unideb.hu

Az adatkezelés megnevezése:
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesületbe történő belépéskor a jelentkezők önkéntesen adják meg adataikat. Az adatok kezelését az egyesület elnöksége biztosítja.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a belépő tagok a kltebaratikore.unideb.hu weboldalon található Jelentkezési lap kitöltésekor, vagy személyes jelentkezés alkalmával ad meg a jelentkező.

Az adatkezelés célja:
A megadott adatok az egyesület tagjainak azonosítását és a programjainkról történő tájékoztatását szolgálják. A tagok kérhetik az email meghívók küldésének megszüntetését.

A kezelt adatok köre:
Név, lakcím, email cím, saját külön hozzájárulás esetén telefonszám

Az egyesületbe történő belépés után az adatok kizárólag az egyesület elnöksége által elérhető, nem nyilvános adatbázisban kerülnek rögzítésre. Az adatokat kizárólag az Egyesület elnöksége kezeli, akikre a jelen szabályzat vonatkozik, az adatok harmadik fél számára nem adhatóak ki.

A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
A tagok tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tagok a kltebaratikore@gmail.com címre eljuttatott levélben kérhetik adataik helyesbítését és tagsági viszonyuk megszüntetésével az adataik törlését. Mindezzel kapcsolatban az adatkezelő 5 munkanapon belül intézkedik.

Jogérvényesítési lehetőségek:
Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján.