A báli asztalok beosztása

nevek szerint

 

 

 

Ábrahám László 11
Ajtay Ágnes 15
Antal Gábor 15
Baán Judit 6
Baja Sándor 10
Baja Sándorné 10
Balassy Edit 10
Balatoni Ildikó 9
Bartók Károly 18
Bartókné Ling Rita 18
Bazsa György és felesége 4
Bene Béla 18
Bene Zoltán 18
Bodó Sándor 10
Borbély György és felesége 15
Borbély László 8
Borbély Sára 8
Borbély Soma 8
Boros Béla 8
Boros Béláné 8
Boros Zoltán 19
Boros Zsuzsa 8
Borsos Gyula 20
Bődi János 4
Bődi Jánosné 4
Buglyó Sándor 18
Czimer Györgyi, 2
Cseh József 17
Csernoch László 9
Csoknyai Judit 6
Csománé Tóth Katalin és férje 9
Dajkó Gábor és felesége 5
Dániel Péterné és férje 12
Darai Judit 17
Dévai Györgyné 15
Dobay Béla és kísérője 7
Dudics Pál és felesége 5
Duffek Mihály és felesége 17
Eke Pál Istvánné 14
Faragó Zsuzsa 20
Fodor Andrea 19
Futó István 2
Futóné Monori Edit 2
Gaál István és felesége 11
Győri Anita 19
Győry Kálmán és felesége 9
Hámori Csaba 15
Hámori Csabáné 15
Harza Jánosné Kiss Margit 14
Heteyné Hegedüs Ilona 14
Hevessy Gábor és felesége 11
Homonnai János és kísérője 14
Hován Mária 2
Illényi Domonkos 10
Illényi Domonkosné 10
Izsó Katalin 20
Jánky Miklósné (Pallós Judit) 7
Jodál Ildikó Mária 8
Kajárik Béla 15
Kaló Emilné 10
Kandra György Árpád 15
Kandra Lili 15
Kerényi Adrienne 16
Kerényi Lászlóné 16
Kerényi Lászlóné Gyarmati Judit 16
Kerényi Levente 16
Kerényiné Szöllösi Szilvia 16
Komlósi István és felesége 17
Kondor Judit és kísérője 17
Koós Ferenc 7
Kovács Csaba 10
Kovács Zoltán 19
Krasznai Anderko 7
Krausz Tamás, 20
Ladányi Zoltán 14
Lakatos Barna 2
Lakatosné Gyulai Lívia 2
Ledeczky Gábor 20
Lengyel Józsefné Orosz Irén 13
Lieli Pál és felesége 6
Liska András 4
Liska Andrásné 4
Macháty Péter 19
Macudzinski Gabriella 13
Makray Gizella 18
Mándoki Erzsébet 14
Medgyessy István 16
Medgyessyné Juhász Gabriella 16
Miru György, 2
Misley Pál és neje 7
Molnár Gizella 13
Monori Györgyné és kísérője 16
Murvai László 14
Murvainé Farkas Magdolna 14
Nádasdy Gábor és felesége 6
Nagy Sándor Alex és felesége 9
Nemes Zoltánné 11
Nyikes Klára 19
Nyikes Tamás 19
Páles Zsolt és felesége 9
Pammer Judit 20
Papp Klára 11
Paulovits György 18
Penyige András 16
Princz Mária 20
Rápolti Ida 20
Romsics Adél 13
Romsics Rozina 13
Sárközi Anna 13
Semsei Gyula és 2 kísérője 12
Simon Ernő és felesége 11
Sipos Gyula 7
Sütő Sándor és zenekara 5
Sütő Sándor vendégei 3
Szabó István 17
Szabó József 6
Szabó József 19
Szász Tibor és felesége 4
Szécsi Erzsébet 18
Szegény Zsigmond 18
Szilágyi Tamás 6
Szoboszlay Éva 11
Sztaricskai Tibor és felesége 12
Sztaricskainé Kóris Ágnes 12
Sztrik János, 20
Sztrikné Karsai Andrea 20
Taizs Olga és kísérője 10
Tóth Mariann 5
Tóth Pál 12
Tóth Pálné 12
Tölgyesi István 18
Tran Quoc Binh 2
Vámosi György 19
Vámosiné Pacza Tünde 19
Váradi Judit 17
Varga Sándor 13
Várnay Alfonz 8
Végső János és felesége 4
Végvári József 5
Vőneky Gyula 7
Vőneky Gyuláné 7
Vörös András 13
Vörös Zsuzsanna 13
Vörösné Molnár Erzsébet 13
Zimonyi Zoltán 8
Zimonyi Zsófia 8